My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  97 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  64 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  63 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 4
  22 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 5
  16 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 6
  11 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7
  10 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 8
  9 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 11
  7 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 12
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 15
  4 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 16
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 20
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,384 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 2
  1,169 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 3
  984 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 4
  770 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5
  249 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 6
  233 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 7
  180 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 8
  137 lượt thi tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 9
  78 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 10
  73 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 11
  37 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 12
  27 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 13
  19 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 14
  16 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 15
  16 lượt thi tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  13 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 17
  12 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 18
  6 lượt thi tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 19
  5 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 20
  2 lượt thi tại Huyện đoàn Xuân Lộc
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 348
  Tổng lượt đăng ký
 • 5,411
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ:
Tel: 0396228105
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: