My Aloha
TUẦN 2 VÒNG 4 - ĐA CẤP LỪA ĐẢO BỊ LỪA ĐẢO
Tuần 2 Vòng 4 bắt đầu từ 17h00 ngày 06/05 đến 17h00 ngày 07/05. Sinh viên xem Video về chủ đề và trả lời 5 câu hỏi, mỗi sinh viên được làm bài 1 lần.
bắt đầu

17h00

06/05/2021

kết thúc

17h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

476 thí sinh đăng ký
 • 1
  84 thí sinh tại Đào tạo đặc biệt
 • 2
  77 thí sinh tại Quản trị kinh doanh
 • 3
  60 thí sinh tại Ngoại ngữ
 • 4
  44 thí sinh tại Tài chính Ngân hàng
 • 5
  44 thí sinh tại Kế toán - Kiểm toán
 • 6
  40 thí sinh tại Công nghệ thông tin
 • 7
  38 thí sinh tại Kinh tế & Quản lý công
 • 8
  32 thí sinh tại Luật
 • 9
  22 thí sinh tại Xây dựng
 • 10
  21 thí sinh tại Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 11
  14 thí sinh tại Công nghệ sinh học
 • Xem thêm
476 thí sinh đã thi
 • 1
  85 thí sinh tại Đào tạo đặc biệt
 • 2
  77 thí sinh tại Quản trị kinh doanh
 • 3
  60 thí sinh tại Ngoại ngữ
 • 4
  46 thí sinh tại Kế toán - Kiểm toán
 • 5
  42 thí sinh tại Tài chính Ngân hàng
 • 6
  41 thí sinh tại Công nghệ thông tin
 • 7
  38 thí sinh tại Kinh tế & Quản lý công
 • 8
  32 thí sinh tại Luật
 • 9
  21 thí sinh tại Xây dựng
 • 10
  20 thí sinh tại Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 11
  14 thí sinh tại Công nghệ sinh học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
476

Lượt đăng ký

476

Lượt thi

Đăng ký nhanh: