My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  34 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  21 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 3
  14 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 4
  12 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 5
  7 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 6
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 7
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 8
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 9
  4 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 11
  3 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 12
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 13
  3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 14
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 15
  2 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  2 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 17
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề Lilama 2
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  639 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 2
  615 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 3
  583 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 4
  104 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5
  51 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 6
  50 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 7
  40 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 8
  38 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 9
  27 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 10
  18 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 11
  16 lượt thi tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 12
  14 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 13
  10 lượt thi tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 14
  8 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 15
  7 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 16
  3 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 17
  3 lượt thi tại Huyện đoàn Long Thành
 • 18
  3 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 19
  1 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Nghề Lilama 2
 • 20
  1 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 133
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,231
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

Địa chỉ:
Tel: 0869587979
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: