banner
TUẦN 2 CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2021
bắt đầu

00h00

08/10/2021

kết thúc

11h59

14/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26556
Lượt đăng kí
 • 1 1,424 thí sinh tại THPT KRÔNG BÔNG
 • 2 1,412 thí sinh tại THPT LÊ QUÝ ĐÔN, BUÔN MA THUỘT
 • 3 1,284 thí sinh tại THPT CHU VĂN AN, BUÔN MA THUỘT
 • 4 1,264 thí sinh tại THPT CƯ M'GAR
 • 5 1,237 thí sinh tại THPT PHAN CHU TRINH, EA H'LEO
 • 6 1,134 thí sinh tại THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM, KRÔNG PẮC
 • 7 1,116 thí sinh tại THPT LÊ DUẨN, BUÔN MA THUỘT
 • 8 1,112 thí sinh tại THPT PHAN BỘI CHÂU, KRÔNG NĂNG
 • 9 923 thí sinh tại THPT CHUYÊN NGUYỄN DU
 • 10 896 thí sinh tại THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, KRÔNG PẮC
 • 11 868 thí sinh tại THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA, BUÔN ĐÔN
 • 12 758 thí sinh tại THPT BUÔN MA THUỘT
 • 13 747 thí sinh tại THPT BUÔN ĐÔN
 • 14 695 thí sinh tại THPT HÙNG VƯƠNG, KRÔNG ANA
 • 15 688 thí sinh tại THPT QUANG TRUNG, KRÔNG PẮC
 • 16 688 thí sinh tại THPT TRẦN NHÂN TÔNG, EA KAR
 • 17 687 thí sinh tại THPT BUÔN HỒ
 • 18 659 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, EA KAR
 • 19 645 thí sinh tại THPT EA RÔK, EA SÚP
 • 20 628 thí sinh tại THPT LẮK
 • 21 624 thí sinh tại THPT NGUYỄN TRÃI, CƯ M'GAR
 • 22 615 thí sinh tại THPT TRẦN PHÚ, BUÔN MA THUỘT
 • 23 575 thí sinh tại THPT EA SÚP
 • 24 477 thí sinh tại THPT NGUYỄN HUỆ, KRÔNG NĂNG
 • 25 477 thí sinh tại THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, KRÔNG BÔNG
 • 26 468 thí sinh tại THPT TRẦN QUỐC TOẢN, EA KAR
 • 27 466 thí sinh tại THPT VIỆT ĐỨC, CƯ KUIN
 • 28 402 thí sinh tại THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
 • 29 368 thí sinh tại THPT PHẠM VÂN ĐỒNG, KRÔNG ANA
 • 30 330 thí sinh tại THPT HUỲNH THÚC KHÁNG, BUÔN HỒ
 • 31 278 thí sinh tại THPT TRƯỜNG CHINH, EA H'LEO
 • 32 256 thí sinh tại THPT LÊ HỒNG PHONG, KRÔNG PẮC
 • 33 248 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG PẮC
 • 34 206 thí sinh tại THPT LÝ TỰ TRỌNG, KRÔNG NĂNG
 • 35 196 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG NĂNG
 • 36 196 thí sinh tại TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG, EA KAR
 • 37 187 thí sinh tại THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, M'ĐRẮK
 • 38 175 thí sinh tại THPT TÔN ĐỨC THẮNG, KRÔNG NĂNG
 • 39 148 thí sinh tại THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, KRÔNG PẮC
 • 40 143 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG BÔNG
 • 41 129 thí sinh tại TT GDNN - GDTX EA SÚP
 • 42 123 thí sinh tại THPT HAI BÀ TRƯNG, BUÔN HỒ
 • 43 115 thí sinh tại THPT PHÚ XUÂN, BUÔN MA THUỘT
 • 44 112 thí sinh tại THPT Y JUT, CƯ KUIN
 • 45 97 thí sinh tại THPT NGÔ GIA TỰ, EA KAR
 • 46 97 thí sinh tại THPT TRẦN QUANG KHẢI, CƯ M'GAR
 • 47 72 thí sinh tại THPT EA H'LEO
 • 48 54 thí sinh tại TT GDNN - GDTX CƯ M'GAR
 • 49 47 thí sinh tại TT GDTX TỈNH
 • 50 44 thí sinh tại TT GDNN - GDTX EA KAR
Xem thêm
38707
Lượt dự thi
 • 1 2,181 thí sinh tại THPT CƯ M'GAR
 • 2 2,163 thí sinh tại THPT KRÔNG BÔNG
 • 3 2,102 thí sinh tại THPT PHAN BỘI CHÂU, KRÔNG NĂNG
 • 4 2,090 thí sinh tại THPT PHAN CHU TRINH, EA H'LEO
 • 5 1,779 thí sinh tại THPT LÊ QUÝ ĐÔN, BUÔN MA THUỘT
 • 6 1,699 thí sinh tại THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM, KRÔNG PẮC
 • 7 1,635 thí sinh tại THPT LÊ DUẨN, BUÔN MA THUỘT
 • 8 1,582 thí sinh tại THPT CHU VĂN AN, BUÔN MA THUỘT
 • 9 1,269 thí sinh tại THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, KRÔNG PẮC
 • 10 1,248 thí sinh tại THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA, BUÔN ĐÔN
 • 11 1,113 thí sinh tại THPT BUÔN MA THUỘT
 • 12 1,068 thí sinh tại THPT CHUYÊN NGUYỄN DU
 • 13 1,012 thí sinh tại THPT BUÔN ĐÔN
 • 14 1,006 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, EA KAR
 • 15 1,004 thí sinh tại THPT TRẦN NHÂN TÔNG, EA KAR
 • 16 1,002 thí sinh tại THPT LẮK
 • 17 998 thí sinh tại THPT NGUYỄN TRÃI, CƯ M'GAR
 • 18 957 thí sinh tại THPT HÙNG VƯƠNG, KRÔNG ANA
 • 19 893 thí sinh tại THPT QUANG TRUNG, KRÔNG PẮC
 • 20 846 thí sinh tại THPT TRẦN PHÚ, BUÔN MA THUỘT
 • 21 831 thí sinh tại THPT BUÔN HỒ
 • 22 823 thí sinh tại THPT EA SÚP
 • 23 789 thí sinh tại THPT EA RÔK, EA SÚP
 • 24 774 thí sinh tại THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, KRÔNG BÔNG
 • 25 611 thí sinh tại THPT NGUYỄN HUỆ, KRÔNG NĂNG
 • 26 606 thí sinh tại THPT TRẦN QUỐC TOẢN, EA KAR
 • 27 576 thí sinh tại THPT VIỆT ĐỨC, CƯ KUIN
 • 28 525 thí sinh tại THPT PHẠM VÂN ĐỒNG, KRÔNG ANA
 • 29 491 thí sinh tại THPT TRƯỜNG CHINH, EA H'LEO
 • 30 472 thí sinh tại THPT HUỲNH THÚC KHÁNG, BUÔN HỒ
 • 31 457 thí sinh tại THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
 • 32 400 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG PẮC
 • 33 339 thí sinh tại THPT LÊ HỒNG PHONG, KRÔNG PẮC
 • 34 319 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG NĂNG
 • 35 288 thí sinh tại THPT LÝ TỰ TRỌNG, KRÔNG NĂNG
 • 36 284 thí sinh tại TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG, EA KAR
 • 37 239 thí sinh tại THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, M'ĐRẮK
 • 38 237 thí sinh tại THPT TÔN ĐỨC THẮNG, KRÔNG NĂNG
 • 39 218 thí sinh tại THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, KRÔNG PẮC
 • 40 204 thí sinh tại TT GDNN - GDTX KRÔNG BÔNG
 • 41 197 thí sinh tại TT GDNN - GDTX EA SÚP
 • 42 163 thí sinh tại THPT PHÚ XUÂN, BUÔN MA THUỘT
 • 43 159 thí sinh tại THPT Y JUT, CƯ KUIN
 • 44 159 thí sinh tại THPT HAI BÀ TRƯNG, BUÔN HỒ
 • 45 132 thí sinh tại THPT TRẦN QUANG KHẢI, CƯ M'GAR
 • 46 129 thí sinh tại THPT NGÔ GIA TỰ, EA KAR
 • 47 94 thí sinh tại THPT EA H'LEO
 • 48 80 thí sinh tại TT GDNN - GDTX CƯ M'GAR
 • 49 69 thí sinh tại TT GDTX TỈNH
 • 50 63 thí sinh tại TT GDNN - GDTX BUÔN MA THUỘT
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
17267