My Aloha
TUẦN 2 CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
Sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh.
bắt đầu

08h00

14/09/2020

kết thúc

08h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5,107 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,245 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  814 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 3
  708 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 4
  288 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 5
  213 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 6
  139 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
 • 7
  138 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 8
  121 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 9
  119 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 10
  73 thí sinh tại Đoàn khối Các cơ quan tỉnh
 • 11
  43 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 12
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 13
  31 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 14
  31 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Công nghệ miền Đông
 • 15
  21 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 16
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 17
  16 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Đồng Nai
 • 18
  16 thí sinh tại Đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
 • 19
  11 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh
 • 20
  6 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
 • Xem thêm
9,621 thí sinh đã thi
 • 1
  4,533 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  1,426 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 3
  1,112 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 4
  532 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 5
  344 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 6
  303 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  234 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
 • 8
  234 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 9
  178 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 10
  168 thí sinh tại Đoàn khối Các cơ quan tỉnh
 • 11
  125 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 12
  114 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 13
  55 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 14
  45 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Công nghệ miền Đông
 • 15
  38 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 16
  38 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 17
  28 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh
 • 18
  27 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Đồng Nai
 • 19
  22 thí sinh tại Đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
 • 20
  16 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thảo Trâm
  Huyện đoàn Định Quán
 • 2
  Phạm Nguyệt Ánh
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 3
  Phương Chinh
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 4
  Truong Tan
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 5
  Minh Mẫn
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6
  Quỳnh
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 7
  Võ Công Đức 12A9
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 8
  Quang
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 9
  Hương
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 10
  Trâm Nông
  Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 11
  Anh Thư
  Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 13/09/2020

Thể lệ Cuộc thi

thống kê
5,107

Lượt đăng ký

9,621

Lượt thi

Đăng ký nhanh: