My Aloha
Tuần 1 Cuộc thi Đấu trường tri thức lần 2
Chủ đề: Tự hào Tuổi trẻ Thời đại Hồ Chí Minh
bắt đầu

09h00

26/05/2020

kết thúc

17h00

29/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

626 thí sinh đăng ký
 • 1
  135 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 2
  121 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 3
  67 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  63 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  50 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  34 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  30 thí sinh tại Khác
 • 8
  24 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 9
  23 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 10
  21 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 11
  15 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 12
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 13
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 14
  6 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 15
  5 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 16
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 17
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 18
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • Xem thêm
587 thí sinh đã thi
 • 1
  134 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 2
  114 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 3
  63 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  56 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  48 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  34 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  30 thí sinh tại Khác
 • 8
  22 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 9
  19 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 10
  14 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 11
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 12
  12 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 13
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 14
  5 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 15
  4 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 16
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 17
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 18
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Lê Trung Hiếu
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 2
  Nguyễn Minh Nguyên
  Huyện đoàn Thanh Bình
 • 3
  BÙI THỊ YẾN NHI
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  huỳnh thị như ý
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 5
  Nguyễn Phi Kìm
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 6
  Bùi thị kim ngân
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 7
  Hoàng phi
  ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 8
  Nhu Y Pham
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 9
  Le Bao Tuan
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 10
  Nguyễn Phi Kìm
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  Lan Hà
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 12
  Thái Cẩm Giàu
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 13
  Võ Minh Luân
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 14
  NGUYỄN TẤN CƯỜNG
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 15
  Nguyễn Anh Tú
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 16
  Phạm Hoàng Phương Huỳnh
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 17
  Nguyễn Phước Trọng
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 18
  Nguyễn Minh Nguyên
  Huyện đoàn Thanh Bình
 • 19
  Lê Minh Trường
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 20
  Nguyễn Văn Chính
  Huyện đoàn Châu Thành
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
626

Lượt đăng ký

587

Lượt thi

Đăng ký nhanh: