My Aloha
TỰ TIN HÀNG VIỆT NĂM 2020
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc B tổ chức cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chủ đề “Tự tin hàng Việt”
bắt đầu

00h00

05/09/2020

kết thúc

00h00

16/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
490

Lượt đăng ký

485

Lượt thi

Đăng ký nhanh: