My Aloha
TỰ HÀO TRANG SỬ ĐỘI TA
bắt đầu

00h05

22/04/2021

kết thúc

23h59

04/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

240 thí sinh đăng ký
 • 1
  32 thí sinh tại 9A1
 • 2
  30 thí sinh tại 8A2
 • 3
  28 thí sinh tại 6A2
 • 4
  26 thí sinh tại 8A1
 • 5
  22 thí sinh tại 6A4
 • 6
  21 thí sinh tại 8A4
 • 7
  18 thí sinh tại 7A1
 • 8
  15 thí sinh tại 6A1
 • 9
  12 thí sinh tại 7A4
 • 10
  10 thí sinh tại 8A3
 • 11
  9 thí sinh tại 9A3
 • 12
  8 thí sinh tại 9A2
 • 13
  5 thí sinh tại 7A3
 • 14
  3 thí sinh tại 6A3
 • 15
  1 thí sinh tại 7A2
 • Xem thêm
240 thí sinh đã thi
 • 1
  31 thí sinh tại 9A1
 • 2
  29 thí sinh tại 8A2
 • 3
  29 thí sinh tại 6A2
 • 4
  26 thí sinh tại 8A1
 • 5
  22 thí sinh tại 6A4
 • 6
  20 thí sinh tại 8A4
 • 7
  18 thí sinh tại 7A1
 • 8
  15 thí sinh tại 6A1
 • 9
  13 thí sinh tại 7A4
 • 10
  11 thí sinh tại 8A3
 • 11
  9 thí sinh tại 9A3
 • 12
  8 thí sinh tại 9A2
 • 13
  5 thí sinh tại 7A3
 • 14
  3 thí sinh tại 6A3
 • 15
  1 thí sinh tại 7A2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
240

Lượt đăng ký

240

Lượt thi

Đăng ký nhanh: