My Aloha
Tự hào trang sử Đoàn - Tiếp bước dưới cờ Đảng
Tìm hiểu kiến thức về Đảng, về Đoàn
bắt đầu

08h00

26/03/2020

kết thúc

23h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

100 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 • 2
  16 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng
 • 3
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 4
  12 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 5
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Nhật Quỳnh
 • 6
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão
 • 7
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 07
 • 8
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 17
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 03
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 10
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 05
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 15
 • Xem thêm
85 thí sinh đã thi
 • 1
  21 thí sinh tại Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 • 2
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng
 • 3
  12 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 4
  11 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Nhật Quỳnh
 • 5
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão
 • 6
  9 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 7
  4 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 17
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 03
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 07
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
100

Lượt đăng ký

85

Lượt thi

Đăng ký nhanh: