My Aloha
TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐOÀN
Cuộc thi do Đoàn trường THPT Phú Nhuận tổ chức
bắt đầu

08h00

01/01/2021

kết thúc

08h00

24/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

988 thí sinh đăng ký
 • 1
  42 thí sinh tại Chi đoàn 10A01
 • 2
  41 thí sinh tại Chi đoàn 10A05
 • 3
  41 thí sinh tại Chi đoàn 11A01
 • 4
  37 thí sinh tại Chi đoàn 11A18
 • 5
  36 thí sinh tại Chi đoàn 11A16
 • 6
  36 thí sinh tại Chi đoàn 11A11
 • 7
  36 thí sinh tại Chi đoàn 10A06
 • 8
  35 thí sinh tại Chi đoàn 11A03
 • 9
  32 thí sinh tại Chi đoàn 10A02
 • 10
  31 thí sinh tại Chi đoàn 10A12
 • 11
  31 thí sinh tại Chi đoàn 11A06
 • 12
  30 thí sinh tại Chi đoàn 10A16
 • 13
  30 thí sinh tại Chi đoàn 11A09
 • 14
  30 thí sinh tại Chi đoàn 10A14
 • 15
  30 thí sinh tại Chi đoàn 10A13
 • 16
  29 thí sinh tại Chi đoàn 10A11
 • 17
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11A14
 • 18
  27 thí sinh tại Chi đoàn 11A15
 • 19
  27 thí sinh tại Chi đoàn 10A07
 • 20
  27 thí sinh tại Chi đoàn 10A03
 • Xem thêm
955 thí sinh đã thi
 • 1
  41 thí sinh tại Chi đoàn 10A05
 • 2
  41 thí sinh tại Chi đoàn 11A01
 • 3
  37 thí sinh tại Chi đoàn 11A18
 • 4
  36 thí sinh tại Chi đoàn 10A01
 • 5
  35 thí sinh tại Chi đoàn 11A03
 • 6
  35 thí sinh tại Chi đoàn 10A06
 • 7
  33 thí sinh tại Chi đoàn 11A11
 • 8
  33 thí sinh tại Chi đoàn 11A16
 • 9
  32 thí sinh tại Chi đoàn 10A16
 • 10
  31 thí sinh tại Chi đoàn 10A12
 • 11
  31 thí sinh tại Chi đoàn 11A06
 • 12
  30 thí sinh tại Chi đoàn 10A02
 • 13
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11A09
 • 14
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11A14
 • 15
  29 thí sinh tại Chi đoàn 10A13
 • 16
  28 thí sinh tại Chi đoàn 10A11
 • 17
  28 thí sinh tại Chi đoàn 10A07
 • 18
  27 thí sinh tại Chi đoàn 10A03
 • 19
  27 thí sinh tại Chi đoàn 10A14
 • 20
  26 thí sinh tại Chi đoàn 11A07
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
988

Lượt đăng ký

955

Lượt thi

Đăng ký nhanh: