My Aloha
TỰ HÀO THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
Đoàn Hội Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
bắt đầu

19h30

21/05/2020

kết thúc

19h30

30/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

173 thí sinh đăng ký
 • 1
  132 thí sinh tại Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 2
  6 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • 3
  6 thí sinh tại Khoa Luật
 • 4
  5 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 7
  4 thí sinh tại Khoa Kinh Tế Và Quản Lý Công
 • 8
  4 thí sinh tại Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 9
  3 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 10
  2 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 11
  2 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • Xem thêm
169 thí sinh đã thi
 • 1
  133 thí sinh tại Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 2
  6 thí sinh tại Khoa Luật
 • 3
  5 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 4
  4 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 5
  4 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Kinh Tế Và Quản Lý Công
 • 7
  4 thí sinh tại Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 8
  3 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • 9
  3 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 10
  2 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 11
  1 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Quốc Thuần
  Khoa Kinh Tế Và Quản Lý Công
 • 2
  Đinh Thị Ngọc Tuyền
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 3
  Trần Khánh Ngân
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 4
  Võ Thị Hồng Kiên
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 5
  Trang Pham Thi Thuy
  Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 6
  Huỳnh Phạm Phương Loan
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  Huỳnh Nguyễn Lan Vy
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 8
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 9
  Khang Nguyen Chi
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 10
  Nguyễn Thanh Thủy
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 11
  Trần Thị Hoài Thương
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 12
  Trần Ngọc Bảo Duyên
  Khoa Luật
 • 13
  Lê Phương Nhi
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 14
  Phùng Đức Dũng
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 15
  Nguyễn Thị Thùy Dung
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 16
  Nguyễn Phan Quế Trân
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 17
  Binh Le Thi Kim
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 18
  Nguyễn LinhAijuki
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 19
  Hoàng Thị Hoài Nhi
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 20
  Trần Mỹ Vân
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
173

Lượt đăng ký

169

Lượt thi

Đăng ký nhanh: