My Aloha
TỰ HÀO MÀU ÁO XANH TÌNH NGUYỆN
bắt đầu

20h00

24/03/2020

kết thúc

23h55

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

792 thí sinh đăng ký
 • 1
  85 thí sinh tại 191612
 • 2
  79 thí sinh tại 181190
 • 3
  58 thí sinh tại 171511
 • 4
  41 thí sinh tại 191422
 • 5
  37 thí sinh tại 191421
 • 6
  34 thí sinh tại 191290
 • 7
  34 thí sinh tại 181290
 • 8
  31 thí sinh tại 181421
 • 9
  30 thí sinh tại 171422
 • 10
  28 thí sinh tại 191611
 • 11
  27 thí sinh tại 181511
 • 12
  26 thí sinh tại 193420
 • 13
  25 thí sinh tại 181611
 • 14
  24 thí sinh tại 191511
 • 15
  23 thí sinh tại 181422
 • 16
  21 thí sinh tại 17141VT
 • 17
  21 thí sinh tại 191190
 • 18
  18 thí sinh tại 179420
 • 19
  18 thí sinh tại 161290
 • 20
  17 thí sinh tại 191512
Xem thêm
1,243 thí sinh đã thi
 • 1
  141 thí sinh tại 191612
 • 2
  131 thí sinh tại 181190
 • 3
  110 thí sinh tại 171511
 • 4
  61 thí sinh tại 181290
 • 5
  60 thí sinh tại 191421
 • 6
  59 thí sinh tại 191422
 • 7
  53 thí sinh tại 191290
 • 8
  48 thí sinh tại 191611
 • 9
  47 thí sinh tại 181421
 • 10
  43 thí sinh tại 171422
 • 11
  40 thí sinh tại 193420
 • 12
  37 thí sinh tại 181611
 • 13
  37 thí sinh tại 181511
 • 14
  34 thí sinh tại 181422
 • 15
  33 thí sinh tại 191511
 • 16
  29 thí sinh tại 191190
 • 17
  28 thí sinh tại 179420
 • 18
  28 thí sinh tại 17141VT
 • 19
  27 thí sinh tại 191512
 • 20
  27 thí sinh tại 161290
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Dương Gia Hân
  171511
 • 2
  Vũ Minh Khánh
  181190
 • 3
  Đào Duy Trí
  171511
 • 4
  Phạm Tấn Lộc
  181190
 • 5
  Đinh Nguyễn Hải Nam
  181190
 • 6
  Nguyễn Đình Nghĩa
  181190
 • 7
  Trần Thanh Hải
  171511
 • 8
  Le Tat Thanh
  181190
 • 9
  Cao Tuấn Danh
  181190
 • 10
  Nguyễn Minh Tuấn
  171511
 • 11
  Dang Duc Manh
  161290
 • 12
  Đào Hùng Vương
  171511
 • 13
  Nguyễn Văn Bạch
  171511
 • 14
  Nguyễn Hoàng Phương Nam
  171511
 • 15
  Trinh Quang Dung
  161290
 • 16
  Đào Hùng Vương
  171511
 • 17
  Phan Thị Huyền Trang
  171511
 • 18
  Hoàng Ngọc Đức
  181190
 • 19
  Nguyễn Đăng Trình
  181190
 • 20
  Nguyễn Văn Giáp
  161290
Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
792

Lượt đăng ký

1,243

Lượt thi

Đăng ký nhanh: