My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  214 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  108 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 3
  107 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 4
  72 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 5
  71 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 6
  71 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 7
  67 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 8
  64 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 9
  61 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 10
  33 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 11
  31 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 12
  28 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 13
  16 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 14
  16 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 15
  14 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 16
  12 thí sinh tại Đoàn xã Nhị Bình
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 18
  7 thí sinh tại Đoàn công an huyện
 • 19
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 20
  3 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  846 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  304 lượt thi tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 3
  256 lượt thi tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 4
  227 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 5
  213 lượt thi tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 6
  185 lượt thi tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 7
  173 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 8
  170 lượt thi tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 9
  157 lượt thi tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 10
  77 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 11
  74 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 12
  60 lượt thi tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 13
  43 lượt thi tại Đoàn xã Nhị Bình
 • 14
  32 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 15
  30 lượt thi tại Đoàn công an huyện
 • 16
  29 lượt thi tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 17
  27 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 18
  25 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 19
  9 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 • 20
  9 lượt thi tại Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,029
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,990
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: