My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  142 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  107 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 3
  72 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 4
  68 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 5
  66 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 6
  51 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 7
  50 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 8
  42 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 9
  30 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 10
  22 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 11
  21 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 12
  16 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 13
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 14
  9 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 15
  8 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 16
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 17
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 18
  3 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 19
  3 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  525 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  256 lượt thi tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 3
  218 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  175 lượt thi tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 5
  173 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 6
  154 lượt thi tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 7
  138 lượt thi tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 8
  100 lượt thi tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 9
  72 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 10
  57 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 11
  42 lượt thi tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 12
  29 lượt thi tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 13
  27 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 14
  25 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 15
  18 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 16
  14 lượt thi tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 17
  9 lượt thi tại Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
 • 18
  9 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 • 19
  8 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 20
  8 lượt thi tại Đoàn xã Nhị Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 751
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,091
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: