My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  4 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể
 • 2
  1 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Gò Vấp
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể
 • 2
  2 lượt thi tại Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
 • 3
  2 lượt thi tại Đoàn Phường 1
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 6
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Quận Đoàn Gò Vấp

Địa chỉ:
Tel: 0937248258
Email: tuyengiaoqgv@gmail.com

Đăng ký nhanh: