My Aloha
"TỰ HÀO ĐOÀN TÔI"
bắt đầu

09h00

26/03/2020

kết thúc

11h00

26/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,528 thí sinh đăng ký
 • 1
  384 thí sinh tại Đoàn Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  325 thí sinh tại Đoàn Viện CN Sinh học và Thực phẩm
 • 3
  296 thí sinh tại Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  234 thí sinh tại Đoàn Khoa Thương mại và Du lịch
 • 5
  195 thí sinh tại Đoàn Khoa CÔng nghệ Điện
 • 6
  171 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Cơ khí
 • 7
  138 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học
 • 8
  131 thí sinh tại Đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 9
  111 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  107 thí sinh tại Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
 • 11
  94 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ May - Thời trang
 • 12
  66 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Động lực
 • 13
  55 thí sinh tại Phân hiệu Quảng Ngãi
 • 14
  53 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
 • 15
  48 thí sinh tại Đoàn Viện KHCN & QL Môi trường
 • 16
  43 thí sinh tại Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng
 • 17
  41 thí sinh tại Đoàn Khoa Luật
 • 18
  21 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Điện tử
 • 19
  15 thí sinh tại Chi Đoàn Cán bộ - Viên chức
 • Xem thêm
3,082 thí sinh đã thi
 • 1
  446 thí sinh tại Đoàn Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  431 thí sinh tại Đoàn Viện CN Sinh học và Thực phẩm
 • 3
  353 thí sinh tại Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  290 thí sinh tại Đoàn Khoa Thương mại và Du lịch
 • 5
  237 thí sinh tại Đoàn Khoa CÔng nghệ Điện
 • 6
  219 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Cơ khí
 • 7
  173 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học
 • 8
  164 thí sinh tại Đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 9
  142 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  133 thí sinh tại Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
 • 11
  123 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ May - Thời trang
 • 12
  79 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Động lực
 • 13
  62 thí sinh tại Đoàn Viện KHCN & QL Môi trường
 • 14
  60 thí sinh tại Phân hiệu Quảng Ngãi
 • 15
  58 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
 • 16
  44 thí sinh tại Đoàn Khoa Luật
 • 17
  43 thí sinh tại Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng
 • 18
  16 thí sinh tại Đoàn Khoa Công nghệ Điện tử
 • 19
  9 thí sinh tại Chi Đoàn Cán bộ - Viên chức
 • Xem thêm
 • 1
  Thu Ngân
  Đoàn Khoa Thương mại và Du lịch
 • 2
  Phạm Thị Thu Thảo
  Đoàn Khoa Luật
 • 3
  Liên Lương
  Đoàn Khoa Công nghệ Cơ khí
 • 4
  Đức Trọng
  Đoàn Khoa Ngoại ngữ
 • 5
  xyz abc
  Đoàn Viện CN Sinh học và Thực phẩm
Đơn vị đồng hành
thống kê
2,528

Lượt đăng ký

3,082

Lượt thi

Đăng ký nhanh: