My Aloha
TRUYỀN LỬA BÁCH KHOA - LẦN 2 - MÔN TIẾNG ANH
bắt đầu

20h55

30/05/2020

kết thúc

23h55

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

213 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
234 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
213

Lượt đăng ký

234

Lượt thi

Đăng ký nhanh: