My Aloha
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG-LONG KHÁNH
Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (chọn đáp án đúng nhất) và 01 câu tự luận.
bắt đầu

09h41

11/06/2021

kết thúc

12h41

11/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 lượt đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Khôi 4
 • 2
  1 thí sinh tại Tổ Bộ môn
2 lượt dự thi
 • 1
  1 thí sinh tại Tự do
 • 2
  1 thí sinh tại Tổ Bộ môn
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2

Lượt đăng ký

2

Lượt thi

Đăng ký nhanh: