My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  37 thí sinh tại Chi đoàn Y tế
 • 2
  32 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH An Phú
 • 3
  18 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Tuy An
 • 4
  13 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 6
  11 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1B
 • 7
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Cúc 4
 • 8
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH An Phú 2
 • 9
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1A
 • 10
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 11
  6 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 12
  6 thí sinh tại Chi đoàn Thanh niên xa quê
 • 13
  6 thí sinh tại Chi đoàn Trường Mầm non Dạ
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện An Phú
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Giáp Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  34 lượt thi tại Chi đoàn Y tế
 • 2
  32 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH An Phú
 • 3
  17 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH Tuy An
 • 4
  13 lượt thi tại Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 5
  12 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 6
  11 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 1B
 • 7
  9 lượt thi tại Chi đoàn Trường TH An Phú 2
 • 8
  9 lượt thi tại Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Cúc 4
 • 9
  6 lượt thi tại Chi đoàn Quân sự
 • 10
  6 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 1A
 • 11
  6 lượt thi tại Chi đoàn Thanh niên xa quê
 • 12
  6 lượt thi tại Chi đoàn Bệnh viện An Phú
 • 13
  5 lượt thi tại Chi đoàn Trường Mầm non Dạ
 • 14
  5 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 15
  5 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 16
  2 lượt thi tại Chi đoàn Giáp Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 187
  Tổng lượt đăng ký
 • 178
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Thị Thùy Nhung

Địa chỉ:
Tel: 0818375882
Email: handicraftyoki19@gmail.com

Đăng ký nhanh: