My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  160 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 2
  147 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  108 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 4
  68 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 5
  64 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 6
  51 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 7
  39 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế
 • 8
  34 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 9
  30 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 10
  28 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 11
  16 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 12
  15 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 13
  7 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 14
  6 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 15
  4 thí sinh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 16
  1 thí sinh tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 17
  1 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  677 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 2
  464 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 3
  427 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 4
  317 lượt thi tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 5
  266 lượt thi tại Công đoàn Viên chức
 • 6
  169 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 7
  112 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 8
  102 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 9
  69 lượt thi tại Công đoàn Ngành Y tế
 • 10
  68 lượt thi tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 11
  53 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 12
  51 lượt thi tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 13
  17 lượt thi tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 14
  16 lượt thi tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 15
  10 lượt thi tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 16
  3 lượt thi tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 17
  1 lượt thi tại Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch
 • 18
  1 lượt thi tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 780
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,832
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Mạnh Chiến

Địa chỉ:
Tel: 0906187134
Email: bongdahatinh@gmail.com

Đăng ký nhanh: