My Aloha
TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2019
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2019
bắt đầu

15h00

09/11/2019

kết thúc

23h00

30/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,618 thí sinh đăng ký
 • 1
  285 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 2
  265 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 3
  214 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 4
  186 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 5
  150 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch
 • 6
  83 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế
 • 7
  81 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 8
  68 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 9
  65 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 10
  63 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 11
  49 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 12
  33 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 13
  33 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 14
  25 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 15
  9 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 16
  6 thí sinh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 17
  1 thí sinh tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 18
  1 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 • Xem thêm
5,930 thí sinh đã thi
 • 1
  996 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 2
  980 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  937 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 4
  719 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 5
  474 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 6
  365 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 7
  299 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch
 • 8
  265 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 9
  246 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 10
  198 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế
 • 11
  142 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 12
  118 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 13
  82 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 14
  52 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 15
  24 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 16
  17 thí sinh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 17
  6 thí sinh tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 18
  1 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 • Xem thêm
 • 1
  Chu Van Minh
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 2
  Vũ Thị Út Thương
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  Ngale
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 4
  Nguyenthithanhhuong
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 5
  Nguyễn Thị Yến
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 6
  Chang
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 7
  nguyễn văn thám
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 8
  nguyễn thị tươi
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 9
  Nguyễn Thị Ngoan
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 10
  DINH HUYEN
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 11
  Kim Cuong
  Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 12
  Nguyễn nguyễn Ngicj minh Anh
  Công đoàn Viên chức
 • 13
  Phuc Vo
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 14
  Hồng Thị Mỹ Hường
  Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 15
  Nguyễn Thị Kim Cương
  Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú
 • 16
  Dương Thơm
  Công đoàn Viên chức
 • 17
  Candy
  Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 18
  Hoàng Oanh
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 19
  Mai
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 20
  Khanh
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
1,618

Lượt đăng ký

5,930

Lượt thi

Đăng ký nhanh: