banner
bắt đầu

09h00

17/08/2021

kết thúc

17h00

31/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

184
Lượt đăng kí
 • 1 145 thí sinh tại Học sinh Tiểu học
 • 2 39 thí sinh tại Học sinh Trung học cơ sở
182
Lượt dự thi
 • 1 149 thí sinh tại Học sinh Tiểu học
 • 2 33 thí sinh tại Học sinh Trung học cơ sở
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Thân Đặng Hà My
 • 2Nguyễn phạm Thảo Tiên
 • 3Đặng Khánh Ngân
 • 4Lê Nguyễn An Thi
 • 5Cù Hoàng Dịu Linh
 • 6Bùi Ngọc Gia Bảo
 • 7liendaithienloc@gmail.com
 • 8Hoàng Nguyễn Ngọc Như
 • 9Trần Thị Ngọc Minh
 • 10Đặng Thành Đô
Xem thêm