My Aloha
Trắc nghiệm về Bầu cử và ngày 30 tháng 4
Đúng và nhanh nhất
bắt đầu

01h46

13/04/2021

kết thúc

01h46

04/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân
 • 2
  2 thí sinh tại Chi Đoàn KP 2
 • 3
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Phạm Văn Hai
 • 4
  1 thí sinh tại Chi Đoàn KP 3
7 thí sinh đã thi
 • 1
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân
 • 2
  2 thí sinh tại Chi Đoàn KP 2
 • 3
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Phạm Văn Hai
 • 4
  1 thí sinh tại Chi Đoàn KP 3
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
7

Lượt đăng ký

7

Lượt thi

Đăng ký nhanh: