My Aloha
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ PHÁP LUẬT NĂM 2020
Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn viên thanh niên tỉnh An Giang
bắt đầu

16h00

23/10/2020

kết thúc

11h00

06/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13,247 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,688 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 2
  2,145 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3
  1,321 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 4
  1,307 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 5
  1,236 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 6
  1,167 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 7
  528 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8
  452 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  445 thí sinh tại Đoàn trường Cao Đẳng Nghề An Giang
 • 10
  379 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 11
  325 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 12
  305 thí sinh tại Đoàn trường Cao Đẳng Y tế An Giang
 • 13
  272 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 14
  223 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 15
  205 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 16
  131 thí sinh tại Đoàn Thanh niên BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • 17
  78 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 18
  40 thí sinh tại Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
13,278 thí sinh đã thi
 • 1
  2,693 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 2
  2,127 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3
  1,323 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 4
  1,318 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 5
  1,261 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 6
  1,149 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 7
  525 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8
  458 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  456 thí sinh tại Đoàn trường Cao Đẳng Nghề An Giang
 • 10
  379 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 11
  328 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 12
  305 thí sinh tại Đoàn trường Cao Đẳng Y tế An Giang
 • 13
  274 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 14
  227 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 15
  205 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 16
  129 thí sinh tại Đoàn Thanh niên BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • 17
  80 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 18
  41 thí sinh tại Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 23/10/2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Thứ năm, 22/10/2020

Thể lệ cuộc thi

Đơn vị tài trợ
thống kê
13,247

Lượt đăng ký

13,278

Lượt thi

Đăng ký nhanh: