My Aloha
Trắc nghiệm Tin học L2_LTN10720
Phần thi diễn ra từ 06/04-11/04/2021
bắt đầu

08h35

05/04/2021

kết thúc

08h35

11/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

39 thí sinh đăng ký
 • 1
  34 thí sinh tại LTN10720
 • 2
  2 thí sinh tại CBN10720
 • 3
  2 thí sinh tại DLN10720
 • 4
  1 thí sinh tại OTN30720
73 thí sinh đã thi
 • 1
  67 thí sinh tại LTN10720
 • 2
  3 thí sinh tại CBN10720
 • 3
  2 thí sinh tại DLN10720
 • 4
  1 thí sinh tại OTN30720
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
39

Lượt đăng ký

73

Lượt thi

Đăng ký nhanh: