My Aloha
Trắc nghiệm Tin học 1_LTN10720_Trường Công đoàn
Kiểm tra 15p lần 1
bắt đầu

00h00

15/03/2021

kết thúc

00h00

19/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

32 thí sinh đăng ký
 • 1
  30 thí sinh tại LTN10720
 • 2
  1 thí sinh tại OTN10720
 • 3
  1 thí sinh tại DCN20720
30 thí sinh đã thi
 • 1
  30 thí sinh tại LTN10720
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
32

Lượt đăng ký

30

Lượt thi

Đăng ký nhanh: