My Aloha
TRẮC NGHIỆM LIÊN HOÀN
Giành cho đơn vị GĐPT Bửu Lâm
bắt đầu

07h00

16/07/2020

kết thúc

17h00

18/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

12 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại Huynh Trưởng
 • 2
  2 thí sinh tại Ngành Thanh
 • 3
  2 thí sinh tại Ngành Thiếu
 • 4
  1 thí sinh tại Oanh Vũ
13 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại Huynh Trưởng
 • 2
  2 thí sinh tại Ngành Thiếu
 • 3
  1 thí sinh tại Ngành Thanh
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
12

Lượt đăng ký

13

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi