banner
bắt đầu

08h00

06/10/2021

kết thúc

23h59

15/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10524
Lượt đăng kí
 • 1 1,555 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,424 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 3 1,255 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 4 1,207 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5 1,022 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 905 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 622 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 8 610 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 9 430 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10 422 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 11 349 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 12 246 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 13 115 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 14 91 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 15 84 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16 52 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 17 40 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 18 36 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 19 25 thí sinh tại Nhà thiếu nhi tỉnh
 • 20 12 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 21 8 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 22 5 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 23 4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 24 3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 25 3 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề Công nghệ cao
 • 26 1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề Lilama 2
 • 27 1 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 28 1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi
Xem thêm
13593
Lượt dự thi
 • 1 1,982 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,856 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 3 1,854 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 4 1,420 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5 1,297 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 1,231 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 795 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 8 750 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 9 563 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10 470 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 11 427 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 12 367 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 13 124 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 14 119 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 15 119 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16 58 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 17 49 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18 42 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 19 30 thí sinh tại Nhà thiếu nhi tỉnh
 • 20 15 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 21 10 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 22 4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề Công nghệ cao
 • 23 3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 24 3 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 25 2 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 26 2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 27 1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Tố Nga
 • 2Đặng Thị Sơn
 • 3Nguyễn Thị Gấm
 • 4Phạm Ngọc Bích Phương
 • 5Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 6Lê Thị Thu Hà
 • 7Lê Đức Hoàng
 • 8Nguyễn Minh Tuấn
 • 9Lê Thị Thu Hà
 • 10Nguyễn Phương Khanh
 • 11Lê Thị Thu Hà
 • 12Nguyễn Thị Gấm
 • 13Nguyễn Minh Tuấn
 • 14Nguyễn Thị Gấm
 • 15Nguyễn Minh Tuấn
 • 16Nguyễn Minh Tuấn
 • 17Lê Đức Hoàng
 • 18Phạm Ngọc Phương Dung
 • 19Nguyễn Thị Gấm
 • 20Nguyễn Thị Gấm
 • 21Phạm Thị Hồng Hải
 • 22Lê Đức Hoàng
 • 23Thị Hồng Hải Phạm
 • 24Đặng Thị Minh Thìn
 • 25Nguyễn Thị Vân
 • 26Phạm Thị Hồng Hải
 • 27Cao Minh Tâm
 • 28Nguyễn Minh Tuấn
 • 29Nguyễn Minh Tuấn
 • 30Nguyễn Minh Tuấn
Xem thêm