banner
Trắc nghiệm học tập chuyên đề 2021
bắt đầu

08h00

06/10/2021

kết thúc

23h59

15/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10519
Lượt đăng kí
 • 1 1,582 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,419 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 3 1,256 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 4 1,233 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5 1,026 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 931 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 623 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 8 619 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 9 428 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 10 423 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
Xem thêm
13593
Lượt dự thi
 • 1 1,982 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,856 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 3 1,854 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 4 1,420 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5 1,297 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 1,231 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 795 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 8 750 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 9 563 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10 470 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Tố Nga
 • 2Đặng Thị Sơn
 • 3Nguyễn Thị Gấm
 • 4Phạm Ngọc Bích Phương
 • 5Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 6Nguyễn Thị Gấm
 • 7Lê Đức Hoàng
 • 8Nguyễn Minh Tuấn
 • 9Lê Thị Thu Hà
 • 10Nguyễn Phương Khanh
Xem thêm
17064