banner
bắt đầu

08h00

06/10/2021

kết thúc

23h59

15/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10524
Lượt đăng kí
 • 1 1,548 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,412 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 3 1,255 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 4 1,224 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5 1,030 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 913 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 621 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 8 609 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 9 425 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10 419 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
Xem thêm
13593
Lượt dự thi
 • 1 1,982 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 2 1,856 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 3 1,854 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 4 1,420 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5 1,297 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 6 1,231 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 7 795 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 8 750 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 9 563 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10 470 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Tố Nga
 • 2Đặng Thị Sơn
 • 3Nguyễn Thị Gấm
 • 4Phạm Ngọc Bích Phương
 • 5Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 6Nguyễn Thị Gấm
 • 7Lê Đức Hoàng
 • 8Nguyễn Minh Tuấn
 • 9Lê Thị Thu Hà
 • 10Nguyễn Phương Khanh
Xem thêm