My Aloha
Tôi - Người đoàn viên Công đoàn Việt Nam
Trắc nghiệm kiến thức về Đảng, Bác Hồ và Công đoàn Việt Nam
bắt đầu

08h00

19/12/2019

kết thúc

23h00

21/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
117 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  nguyen van son
 • 2
  Teppy Trung
 • 3
  dương thị kim anh
 • 4
  LÊ THỊ KIM DUNG
 • 5
  Duyentran
 • 6
  Phan Toi Tho Hiep
 • 7
  Trị Mụn Vương Mộc Trà
 • 8
  HLTTuyen
 • 9
  Vương Nguyễn
 • 10
  Huy Tranduc
 • 11
  Hoàng Milan
 • 12
  Tiểu Mụi
 • 13
  Huy Lê
 • 14
  Thu Sự
 • 15
  Viet Coi
 • 16
  Le Van Kham
 • 17
  Phan Trung Hạnh
 • 18
  thao
 • 19
  haiyen le
 • 20
  Co Nang De Thuong
 • Xem thêm
thống kê
26

Lượt đăng ký

117

Lượt thi

Đăng ký nhanh: