My Aloha
Tôi - Người đoàn viên Công đoàn Việt Nam
Trắc nghiệm kiến thức về Đảng, Bác Hồ và Công đoàn Việt Nam
bắt đầu

08h00

19/12/2019

kết thúc

23h00

21/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
117 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
26

Lượt đăng ký

117

Lượt thi

Đăng ký nhanh: