My Aloha
TÔI LÀ NHÀ KINH TẾ TRẺ
Nhằm mục đích tạo sân chơi về học thuật lý thú, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc gần gũi hơn với kiến thức thực tế.
bắt đầu

00h00

04/03/2021

kết thúc

23h00

15/03/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: