My Aloha
TN03 - CÂU ĐỒNG NGHĨA NGÀY 9/6/2021
CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT, THỜI GIAN MỞ ĐỀ 24H00(13H00 NGÀY 10/6 - 13H00 NGÀY 11/6. HỌC SINH VIẾT TÊN ĐÂY ĐỦ THEO DANH SÁCH LỚP.
bắt đầu

13h00

10/06/2021

kết thúc

13h00

11/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29 lượt đăng ký
31 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
29

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: