My Aloha
TIN HỌC 7
Kiểm tra lấy điểm miệng
bắt đầu

20h25

21/04/2020

kết thúc

20h45

21/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

91 thí sinh đăng ký
 • 1
  31 thí sinh tại 7A1
 • 2
  28 thí sinh tại 7A2
 • 3
  27 thí sinh tại 7A3
 • 4
  2 thí sinh tại 8A2
 • 5
  1 thí sinh tại 9A3
 • 6
  1 thí sinh tại 9A2
 • 7
  1 thí sinh tại 8A3
 • Xem thêm
89 thí sinh đã thi
 • 1
  30 thí sinh tại 7A1
 • 2
  29 thí sinh tại 7A3
 • 3
  29 thí sinh tại 7A2
 • 4
  1 thí sinh tại 8A3
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
91

Lượt đăng ký

89

Lượt thi

Đăng ký nhanh: