My Aloha
TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN
Cuộc thi thuộc Viện Công nghệ Việt - Nhật
bắt đầu

19h00

02/07/2020

kết thúc

21h00

03/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

152 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
237 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 26/04/2020

thông báo

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
152

Lượt đăng ký

237

Lượt thi

Đăng ký nhanh: