My Aloha
Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Cuộc thi diễn ra trong 10 ngày. Thí sinh chọn đáp án đúng nhất trong thời gian nhanh nhất
bắt đầu

10h31

01/05/2021

kết thúc

10h31

18/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

432 thí sinh đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại 10 Tin
 • 2
  7 thí sinh tại 11 Hóa 2
 • 3
  5 thí sinh tại 11 Sử Địa
 • 4
  4 thí sinh tại 10 Lý 1
 • 5
  3 thí sinh tại 11 Anh 1
 • 6
  2 thí sinh tại 11 Lý 2
 • 7
  1 thí sinh tại 12 Sinh
 • 8
  1 thí sinh tại 11 Hóa 1
 • 9
  1 thí sinh tại 12 Văn
 • 10
  1 thí sinh tại 11 Tin
 • 11
  1 thí sinh tại 10 Toán 1
 • 12
  1 thí sinh tại 11 Lý 1
 • 13
  1 thí sinh tại 11 Pháp
 • 14
  1 thí sinh tại 11 Toán 1
 • 15
  1 thí sinh tại 10 Toán 2
 • 16
  1 thí sinh tại 10 Nhật
 • Xem thêm
577 thí sinh đã thi
 • 1
  17 thí sinh tại 10 Tin
 • 2
  9 thí sinh tại 11 Sử Địa
 • 3
  8 thí sinh tại 11 Hóa 2
 • 4
  4 thí sinh tại 10 Lý 1
 • 5
  4 thí sinh tại 11 Anh 1
 • 6
  3 thí sinh tại 10 Nhật
 • 7
  3 thí sinh tại 10 Toán 2
 • 8
  2 thí sinh tại 11 Lý 2
 • 9
  2 thí sinh tại 11 Pháp
 • 10
  1 thí sinh tại 11 Tin
 • 11
  1 thí sinh tại 12 Sinh
 • 12
  1 thí sinh tại 11 Lý 1
 • 13
  1 thí sinh tại 11 Hóa 1
 • 14
  1 thí sinh tại 11 Toán 1
 • 15
  1 thí sinh tại 12 Văn
 • 16
  1 thí sinh tại 11 Văn
 • 17
  1 thí sinh tại 10 Toán 1
 • 18
  1 thí sinh tại 10 Sử Địa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
432

Lượt đăng ký

577

Lượt thi

Đăng ký nhanh: