My Aloha
TÌM HIỂU VỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2020
bắt đầu

07h00

20/05/2020

kết thúc

23h00

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

74 thí sinh đăng ký
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 2
  16 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Ươm tạo
 • 3
  7 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 4
  6 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Khai thác Hạ tầng
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khối Văn phòng Ban
125 thí sinh đã thi
 • 1
  80 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 2
  20 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Ươm tạo
 • 3
  13 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 4
  6 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Khai thác Hạ tầng
 • 5
  6 thí sinh tại Chi đoàn Khối Văn phòng Ban
 • 1
  Ngô Khánh Duy
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 2
  Hà Vân
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 3
  Phan Thị Hồng Hải
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 4
  Nguyễn Thoại Ân
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 5
  Nhi Lê Thị
  Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 6
  Lê Quý
  Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 7
  Hanh Phuc Mai
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 8
  Nguyễn Hồng Yến
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 9
  Nguyễn Thư
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 10
  Anh Phạm Quỳnh
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 11
  Trương Thị Thúy Hằng
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 12
  Huỳnh Thị Anh Đào
  Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 13
  Trương Thị Xuân Ngân
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 14
  Phạm Thị Thu Nhi
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 15
  Yến Nguyễn Nguyễn
  Chi đoàn Khối Văn phòng Ban
 • 16
  vương thị hường
  Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề
 • 17
  Thanh Nhàn
  Chi đoàn Trung tâm Ươm tạo
 • 18
  Nguyễn Châu Anh
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 19
  Đen Râu
  Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu
 • 20
  Maitrang
  Chi đoàn Trung tâm Ươm tạo
 • Xem thêm
thống kê
74

Lượt đăng ký

125

Lượt thi

Đăng ký nhanh: