My Aloha
TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM VÀ KIẾN THỨC CÁC NƯỚC ASEAN
Tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kiến thức các nước ASEAN
bắt đầu

00h00

27/02/2021

kết thúc

12h00

05/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

253 thí sinh đăng ký
 • 1
  108 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 7
 • 2
  83 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 3
 • 3
  24 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 1
 • 4
  16 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 9
 • 5
  7 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 6
 • 6
  4 thí sinh tại CHI HỘI PHÙNG HƯNG
 • 7
  4 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 5
 • 8
  4 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 4
 • 9
  2 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 2
 • 10
  1 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 8
 • Xem thêm
337 thí sinh đã thi
 • 1
  143 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 7
 • 2
  118 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 3
 • 3
  29 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 1
 • 4
  22 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 9
 • 5
  10 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 6
 • 6
  5 thí sinh tại CHI HỘI PHÙNG HƯNG
 • 7
  4 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 4
 • 8
  3 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 5
 • 9
  2 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 2
 • 10
  1 thí sinh tại CHI HỘI KHU PHỐ 8
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
253

Lượt đăng ký

337

Lượt thi

Đăng ký nhanh: