My Aloha
TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM VÀ TRUYỀN THỐNG 90 NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tìm hiểu về Đảng, Đoàn và thanh niên Việt Nam
bắt đầu

10h00

02/02/2021

kết thúc

23h00

22/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

123 thí sinh đăng ký
 • 1
  26 thí sinh tại DCN10720
 • 2
  15 thí sinh tại DCN20720
 • 3
  12 thí sinh tại KTN40720
 • 4
  9 thí sinh tại DCN10719
 • 5
  7 thí sinh tại OTN20720
 • 6
  7 thí sinh tại KTN20720
 • 7
  7 thí sinh tại KTN20719
 • 8
  6 thí sinh tại OTN20719
 • 9
  6 thí sinh tại KTN30720
 • 10
  6 thí sinh tại KTN10719
 • 11
  6 thí sinh tại DLN10720
 • 12
  5 thí sinh tại OTN10719
 • 13
  4 thí sinh tại CBN10720
 • 14
  3 thí sinh tại DLN20720
 • 15
  2 thí sinh tại KTN10720
 • 16
  1 thí sinh tại LTN20719
 • 17
  1 thí sinh tại LTN10720
 • Xem thêm
169 thí sinh đã thi
 • 1
  33 thí sinh tại DCN10720
 • 2
  18 thí sinh tại KTN40720
 • 3
  16 thí sinh tại DCN20720
 • 4
  13 thí sinh tại KTN30720
 • 5
  12 thí sinh tại DCN10719
 • 6
  10 thí sinh tại KTN20720
 • 7
  10 thí sinh tại KTN20719
 • 8
  9 thí sinh tại OTN20720
 • 9
  8 thí sinh tại KTN10720
 • 10
  8 thí sinh tại KTN10719
 • 11
  7 thí sinh tại DLN10720
 • 12
  6 thí sinh tại CBN10720
 • 13
  6 thí sinh tại OTN20719
 • 14
  5 thí sinh tại OTN10719
 • 15
  5 thí sinh tại DLN20720
 • 16
  2 thí sinh tại LTN20719
 • 17
  1 thí sinh tại LTN10720
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
123

Lượt đăng ký

169

Lượt thi

Đăng ký nhanh: