My Aloha
"TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19"
Tìm hiểu về kiến thức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kiến thức phòng chống dịch Covid-19
bắt đầu

00h00

16/03/2020

kết thúc

23h00

22/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

207 thí sinh đăng ký
 • 1
  38 thí sinh tại 10C11
 • 2
  36 thí sinh tại 11B02
 • 3
  32 thí sinh tại 11B08
 • 4
  19 thí sinh tại 10C05
 • 5
  17 thí sinh tại 10C01
 • 6
  14 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên
 • 7
  12 thí sinh tại 11B07
 • 8
  12 thí sinh tại 12A06
 • 9
  10 thí sinh tại 12A01
 • 10
  4 thí sinh tại 11B05
 • 11
  2 thí sinh tại 12A10
 • 12
  2 thí sinh tại 11B11
 • 13
  2 thí sinh tại 12A03
 • 14
  1 thí sinh tại 12A11
 • 15
  1 thí sinh tại 10C07
 • 16
  1 thí sinh tại 12A08
 • 17
  1 thí sinh tại 11B12
 • 18
  1 thí sinh tại 10C09
 • 19
  1 thí sinh tại 10C08
 • 20
  1 thí sinh tại 12A04
 • Xem thêm
498 thí sinh đã thi
 • 1
  144 thí sinh tại 10C11
 • 2
  79 thí sinh tại 11B08
 • 3
  76 thí sinh tại 11B02
 • 4
  47 thí sinh tại 11B07
 • 5
  40 thí sinh tại 10C05
 • 6
  30 thí sinh tại 10C01
 • 7
  24 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên
 • 8
  15 thí sinh tại 12A06
 • 9
  13 thí sinh tại 12A01
 • 10
  8 thí sinh tại 12A08
 • 11
  5 thí sinh tại 10C07
 • 12
  4 thí sinh tại 11B05
 • 13
  3 thí sinh tại 12A03
 • 14
  2 thí sinh tại 12A10
 • 15
  2 thí sinh tại 10C09
 • 16
  2 thí sinh tại 11B11
 • 17
  1 thí sinh tại 12A11
 • 18
  1 thí sinh tại 11B12
 • 19
  1 thí sinh tại 10C08
 • 20
  1 thí sinh tại 12A04
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
207

Lượt đăng ký

498

Lượt thi

Đăng ký nhanh: