My Aloha
"Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
bắt đầu

12h00

25/03/2020

kết thúc

12h00

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,109 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,152 thí sinh tại Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 2
  401 thí sinh tại Đoàn khoa Kinh tế - Tài chính
 • 3
  118 thí sinh tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 4
  110 thí sinh tại Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 5
  105 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 6
  81 thí sinh tại Đoàn khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế
 • 7
  51 thí sinh tại Đoàn khoa Luật
 • 8
  49 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch - Khách sạn
 • 9
  42 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
3,163 thí sinh đã thi
 • 1
  1,883 thí sinh tại Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 2
  522 thí sinh tại Đoàn khoa Kinh tế - Tài chính
 • 3
  151 thí sinh tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 4
  148 thí sinh tại Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 5
  133 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 6
  119 thí sinh tại Đoàn khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế
 • 7
  95 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch - Khách sạn
 • 8
  73 thí sinh tại Đoàn khoa Luật
 • 9
  39 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
2,109

Lượt đăng ký

3,163

Lượt thi

Đăng ký nhanh: