My Aloha
Tìm hiểu về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Làm căn cứ xét kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020.
bắt đầu

07h00

24/05/2020

kết thúc

21h00

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

53 thí sinh đăng ký
 • 1
  23 thí sinh tại Chi đoàn 10a1
 • 2
  5 thí sinh tại Chi đoàn 10a2
 • 3
  5 thí sinh tại Chi đoàn 12a1
 • 4
  4 thí sinh tại Chi đoàn 12a6
 • 5
  3 thí sinh tại Chi đoàn 10a4
 • 6
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11a7
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11a6
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10a7
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a3
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a5
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10a5
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a4
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12a3
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a2
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10a8
 • Xem thêm
156 thí sinh đã thi
 • 1
  93 thí sinh tại Chi đoàn 10a1
 • 2
  20 thí sinh tại Chi đoàn 12a6
 • 3
  12 thí sinh tại Chi đoàn 12a1
 • 4
  9 thí sinh tại Chi đoàn 10a2
 • 5
  8 thí sinh tại Chi đoàn 11a7
 • 6
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11a5
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10a7
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10a4
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn 12a3
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11a6
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10a8
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a3
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10a5
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11a4
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Huyền Trân
  Chi đoàn 10a1
 • 2
  Huỳnh Gia Bảo
  Chi đoàn 10a1
 • 3
  Trần Duyên
  Chi đoàn 10a1
 • 4
  Nguyễn Bằng
  Chi đoàn 12a6
 • 5
  Tam Tran
  Chi đoàn 10a1
 • 6
  Nguyễn Huỳnh Tuấn Khanh
  Chi đoàn 12a1
 • 7
  Trần Gia Mẫn
  Chi đoàn 10a1
 • 8
  Đặng Phương Nam
  Chi đoàn 10a1
 • 9
  Nguyễn Ngọc
  Chi đoàn 10a1
 • 10
  Trần Ngọc Giang
  Chi đoàn 10a1
 • 11
  TRẦN Hồng Thu 11A5
  Chi đoàn 11a5
 • 12
  Lê Nguyên Văn
  Chi đoàn 12a1
 • 13
  Nhi
  Chi đoàn 10a1
 • 14
  Linh Trần
  Chi đoàn 12a6
 • 15
  Anh Nguyễn Tiến
  Chi đoàn 10a1
 • 16
  Thái Trung Thành
  Chi đoàn 12a1
 • 17
  Đỗ Đại Kiều Uyên
  Chi đoàn 12a6
 • 18
  Nhu Anh
  Chi đoàn 12a1
 • 19
  Vương Nhi
  Chi đoàn 10a1
 • 20
  Huỳnh Nga
  Chi đoàn 10a1
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 24/05/2020

THỂ LỆ CUỘC THI

Thứ sáu, 22/05/2020

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

Đơn vị tài trợ
thống kê
53

Lượt đăng ký

156

Lượt thi

Đăng ký nhanh: