My Aloha
Tìm hiểu về địa chỉ đỏ Miền Đông Nam Bộ
Lưu ý thí sinh nào không cung cấp đầy đủ thông tin nêu trên sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
bắt đầu

00h00

10/06/2021

kết thúc

00h00

13/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

309 lượt đăng ký
 • 1
  68 thí sinh tại 17DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 2
  66 thí sinh tại 16DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 3
  57 thí sinh tại 18DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 4
  39 thí sinh tại Đoàn Khoa Ngôn ngữ Anh
 • 5
  23 thí sinh tại Khoa Quản Lý Kinh tế - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 6
  20 thí sinh tại 19DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 7
  13 thí sinh tại Khoa Luật Kinh tế - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 8
  8 thí sinh tại 20DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 9
  7 thí sinh tại Thú Y - Đoàn Khoa Dược
 • 10
  6 thí sinh tại Khoa Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 11
  2 thí sinh tại 16DH1102 - Đoàn Khoa Dược
 • Xem thêm
591 lượt dự thi
 • 1
  139 thí sinh tại 16DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 2
  110 thí sinh tại 17DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 3
  108 thí sinh tại 18DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 4
  80 thí sinh tại Đoàn Khoa Ngôn ngữ Anh
 • 5
  49 thí sinh tại Khoa Quản Lý Kinh tế - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 6
  31 thí sinh tại 19DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 7
  29 thí sinh tại Khoa Luật Kinh tế - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 8
  18 thí sinh tại 20DH1101 - Đoàn Khoa Dược
 • 9
  11 thí sinh tại Khoa Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô - Liên Chi đoàn LKT-QLCN-KDQT-CNOT
 • 10
  10 thí sinh tại Thú Y - Đoàn Khoa Dược
 • 11
  6 thí sinh tại 16DH1102 - Đoàn Khoa Dược
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
309

Lượt đăng ký

591

Lượt thi

Đăng ký nhanh: