My Aloha
Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Các nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác trong và ngoài nước, những đức tính cao quý, tư tưởng Hồ Chí Minh
bắt đầu

17h00

22/05/2020

kết thúc

23h55

27/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

32 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 2
  11 thí sinh tại Chi đoàn khu phố
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn quân sự
73 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 2
  30 thí sinh tại Chi đoàn khu phố
 • 1
  Phạm Minh Trọng
  Chi đoàn trường học
 • 2
  Bùi Uyên Vy
  Chi đoàn trường học
 • 3
  Hạnh Phan
  Chi đoàn trường học
 • 4
  Đỗ Đại Kiều Uyên
  Chi đoàn trường học
 • 5
  Thiết
  Chi đoàn khu phố
 • 6
  Nga Nguyen
  Chi đoàn trường học
 • 7
  dung trinh
  Chi đoàn trường học
 • 8
  Hằng Nguyễn Thị
  Chi đoàn trường học
 • 9
  Nguyễn Hồng Phúc
  Chi đoàn khu phố
 • 10
  Hồng Ngọc
  Chi đoàn khu phố
 • 11
  Nguyễn Long Giao
  Chi đoàn khu phố
 • 12
  Nguyễn Ngọc Phương Linh
  Chi đoàn trường học
 • 13
  Nguyễn Lê Như Ý
  Chi đoàn trường học
 • 14
  Vương Kiên An
  Chi đoàn khu phố
 • 15
  Quỳnh Quỳnh
  Chi đoàn khu phố
 • 16
  Trần Thị Kim Khánh
  Chi đoàn trường học
 • 17
  Trần Ngọc Bảo Hà
  Chi đoàn trường học
 • 18
  Bùi Trung Được
  Chi đoàn trường học
 • 19
  Nguyen Trinh
  Chi đoàn khu phố
 • 20
  Bé Lak
  Chi đoàn trường học
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
32

Lượt đăng ký

73

Lượt thi

Đăng ký nhanh: