My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trung tâm GDNN và GDTX
 • 2
  1 thí sinh tại Chi đoàn GV trường Nam Sài Gòn
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2 lượt thi tại Chi đoàn GV trung tâm GDNN và GDTX
 • 2
  1 lượt thi tại Chi đoàn GV trường Nam Sài Gòn
 • 3
  1 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 4
  Tổng lượt đăng ký
 • 4
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Hồ Linh

Địa chỉ: 221 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7
Tel:
Email: lacohoadai@gmail.com

Đăng ký nhanh: