My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  77 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phong
 • 2
  76 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 3
  44 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 4
  33 thí sinh tại Đoàn phường Tân Hưng
 • 5
  32 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 6
  30 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Quyền
 • 7
  29 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 8
  24 thí sinh tại Đoàn phường Tân Quy
 • 9
  16 thí sinh tại Chi đoàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • 10
  15 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích
 • 11
  11 thí sinh tại Đoàn Phường Tân Kiểng
 • 12
  10 thí sinh tại Chi đoàn Viện Kiểm sát
 • 13
  10 thí sinh tại Đoàn phường Phú Mỹ
 • 14
  9 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thuận
 • 15
  8 thí sinh tại Đoàn phường Phú Thuận
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Quận
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trung tâm GDNN và GDTX
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 20
  2 thí sinh tại QUẬN ĐOÀN 7
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  80 lượt thi tại Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 2
  79 lượt thi tại Đoàn phường Tân Phong
 • 3
  42 lượt thi tại Đoàn phường Tân Phú
 • 4
  33 lượt thi tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 5
  32 lượt thi tại Đoàn phường Tân Hưng
 • 6
  29 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 7
  26 lượt thi tại Đoàn trường THPT Ngô Quyền
 • 8
  21 lượt thi tại Đoàn phường Tân Quy
 • 9
  16 lượt thi tại Chi đoàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • 10
  15 lượt thi tại Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích
 • 11
  11 lượt thi tại Đoàn Phường Tân Kiểng
 • 12
  10 lượt thi tại Đoàn phường Phú Mỹ
 • 13
  10 lượt thi tại Chi đoàn Viện Kiểm sát
 • 14
  8 lượt thi tại Đoàn phường Bình Thuận
 • 15
  5 lượt thi tại Đoàn phường Phú Thuận
 • 16
  4 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Quận
 • 17
  3 lượt thi tại Chi đoàn GV trung tâm GDNN và GDTX
 • 18
  3 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Ngô Quyền
 • 19
  3 lượt thi tại Chi đoàn Bệnh viện
 • 20
  2 lượt thi tại Đoàn Doanh nghiệp Quận
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 450
  Tổng lượt đăng ký
 • 443
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Hồ Linh

Địa chỉ: 221 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7
Tel:
Email: lacohoadai@gmail.com

Đăng ký nhanh: