My Aloha
Tìm Hiểu Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Lần 5)
Lần 4 đã khép lại, chỉ còn một chặng cuối cùng nữa thôi là kết thúc rồi!
bắt đầu

10h00

15/06/2020

kết thúc

22h00

21/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

339 thí sinh đăng ký
 • 1
  102 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Hồ Văn Long
 • 2
  81 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Tân Tạo
 • 3
  31 thí sinh tại Chi đoàn Trường tiểu học Tân Tạo
 • 4
  21 thí sinh tại Chi đoàn trường tiểu học Bình Tân
 • 5
  20 thí sinh tại Chi đoàn mầm non Sen Hồng
 • 6
  19 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan
 • 7
  12 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 09
 • 8
  11 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Thiên Tuế
 • 9
  7 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Hồng Ngọc
 • 10
  5 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 04
 • 11
  4 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 07
 • 12
  4 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 01
 • 13
  4 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 10
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 03
 • 15
  3 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Bảo Ngọc
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 08
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Anh Đào
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Thành Thạch
 • Xem thêm
616 thí sinh đã thi
 • 1
  229 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Hồ Văn Long
 • 2
  91 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Tân Tạo
 • 3
  91 thí sinh tại Chi đoàn Trường tiểu học Tân Tạo
 • 4
  33 thí sinh tại Chi đoàn mầm non Sen Hồng
 • 5
  32 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Thiên Tuế
 • 6
  29 thí sinh tại Chi đoàn trường tiểu học Bình Tân
 • 7
  24 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 09
 • 8
  23 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Hồng Ngọc
 • 9
  20 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan
 • 10
  7 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 01
 • 11
  6 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 07
 • 12
  6 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 10
 • 13
  5 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 04
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Bảo Ngọc
 • 15
  3 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 03
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 08
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Thành Thạch
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 05
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
339

Lượt đăng ký

616

Lượt thi

Đăng ký nhanh: