Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở khối cơ quan
 • 2
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  3 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở khối cơ quan
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3

Thống kê tổng

 • 3
  Tổng lượt đăng ký
 • 7
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Địa chỉ:
Tel: 09452234567
Email: thuyduong_1805@yahoo.com

Đăng ký nhanh: