My Aloha
“Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
bắt đầu

19h00

20/05/2020

kết thúc

21h00

20/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

127 thí sinh đăng ký
 • 1
  87 thí sinh tại Khoa Luật
 • 2
  9 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  7 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 4
  6 thí sinh tại Khoa Kinh Tế và Quản Lý Công
 • 5
  4 thí sinh tại Khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á
 • 7
  4 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 8
  2 thí sinh tại Khoa Tài Chính Ngân Hàng
 • 9
  2 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 10
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 11
  1 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • Xem thêm
126 thí sinh đã thi
 • 1
  86 thí sinh tại Khoa Luật
 • 2
  9 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  7 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 4
  6 thí sinh tại Khoa Kinh Tế và Quản Lý Công
 • 5
  4 thí sinh tại Khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á
 • 7
  4 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 8
  2 thí sinh tại Khoa Tài Chính Ngân Hàng
 • 9
  2 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 10
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 11
  1 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • Xem thêm
 • 1
  Đặng Ngô Minh Nghĩa
  Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á
 • 2
  Hà Kiều Oanh
  Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á
 • 3
  Trần Phương Uyên
  Khoa Luật
 • 4
  Nguyễn Thị Cẩm Giang
  Khoa Luật
 • 5
  Nguyễn Thị Huyền
  Khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 6
  Trần Thị Thu Hà
  Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á
 • 7
  Phạm Minh Cường
  Khoa Luật
 • 8
  Cao Thị Thảo Trang
  Khoa Luật
 • 9
  Khổng Thị Bích Trinh
  Khoa Luật
 • 10
  Mai Kỳ Hiệp
  Khoa Luật
 • 11
  Trinh Thị Phương Minh
  Khoa Tài Chính Ngân Hàng
 • 12
  Nguyễn Thị Bích Thảo
  Khoa Luật
 • 13
  Trịnh Thu Thảo
  Khoa Luật
 • 14
  Nguyễn Thị Thu Sương
  Khoa Luật
 • 15
  Phạm Thị Xuân Thủy
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 16
  Đỗ Như Quỳnh
  Khoa Luật
 • 17
  Võ Thị Hồng Thắm
  Khoa Tài Chính Ngân Hàng
 • 18
  Nguyễn Thị Chiều Trong
  Khoa Luật
 • 19
  Phan Từ Huệ Phước
  Khoa Luật
 • 20
  Lê Tiến Thành
  Khoa Luật
 • Xem thêm
thống kê
127

Lượt đăng ký

126

Lượt thi

Đăng ký nhanh: