My Aloha
TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Nhằm nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bắt đầu

08h00

20/05/2020

kết thúc

17h00

30/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  3 thí sinh tại Chi đoàn 1A
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn 2A
 • 4
  1 thí sinh tại Chi đoàn 2B
 • 5
  1 thí sinh tại Chí đoàn 1B
 • 6
  1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn 3
 • Xem thêm
11 thí sinh đã thi
 • 1
  3 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 2
  3 thí sinh tại Chi đoàn 1A
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn 2A
 • 4
  1 thí sinh tại Chi đoàn 2B
 • 5
  1 thí sinh tại Chí đoàn 1B
 • 6
  1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn 3
 • Xem thêm
 • 1
  Phạm Minh Trọng
  Chi đoàn 3
 • 2
  Senbi Ngô
  Chi đoàn Dân quân
 • 3
  Trịnh Quý Phấn
  Chi đoàn 2B
 • 4
  Lê Thành
  Chi đoàn Dân quân
 • 5
  Châu Thúy Sang
  Chi đoàn 2A
 • 6
  Mytran
  Chi đoàn 4B
 • 7
  Nguyễn Thị Ngọc Linh
  Chi đoàn 1A
 • 8
  Lý Phối Sang
  Chí đoàn 1B
 • 9
  Lư bảo châu
  Chi đoàn 1A
 • 10
  Huỳnh Ngọc Bích
  Chi đoàn 1A
 • 11
  Vĩnh Trí
  Chi đoàn Dân quân
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 15/05/2020

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ sáu, 15/05/2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thứ tư, 13/05/2020

THỂ LỆ HỘI THI

thống kê
11

Lượt đăng ký

11

Lượt thi

Đăng ký nhanh: