My Aloha
TÌM HIỂU VỀ CHI ĐOÀN JAC
giải nhất 300k, giải nhì 200k cho 2 người đăng kí và trả lời đúng nhanh, nhiều nhất
bắt đầu

11h00

21/11/2020

kết thúc

17h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
6 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Bùi Quang Tiến
 • 2
  Phượng Jac
 • 3
  Heorom
 • 4
  Đức Hà
 • 5
  Hoàng Vững
thống kê
6

Lượt đăng ký

6

Lượt thi

Đăng ký nhanh: