My Aloha
Tìm hiểu về cải cách hành chính
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
bắt đầu

07h00

20/11/2020

kết thúc

17h00

05/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Thanh tra Sở
 • 2
  1 thí sinh tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
 • 3
  1 thí sinh tại Văn phòng Sở
1 thí sinh đã thi
 • 1
  1 thí sinh tại Văn phòng Sở
 • 1
  nguyen van e
  Văn phòng Sở

Thông báo ban tổ chức

thống kê
3

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: