My Aloha
Tìm hiểu về cải cách hành chính
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
bắt đầu

08h00

25/11/2020

kết thúc

08h00

05/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

309 thí sinh đăng ký
 • 1
  139 thí sinh tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
 • 2
  63 thí sinh tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 • 3
  44 thí sinh tại Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường
 • 4
  29 thí sinh tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
 • 5
  9 thí sinh tại Chi cục Bảo vệ Môi trường
 • 6
  6 thí sinh tại Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tương Thủy văn
 • 7
  6 thí sinh tại Phòng Quản lý đất đai
 • 8
  5 thí sinh tại Thanh tra Sở
 • 9
  3 thí sinh tại Văn phòng Sở
 • 10
  3 thí sinh tại Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
 • 11
  2 thí sinh tại Phòng Khoáng sản và Nước
 • Xem thêm
419 thí sinh đã thi
 • 1
  195 thí sinh tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
 • 2
  81 thí sinh tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 • 3
  59 thí sinh tại Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường
 • 4
  40 thí sinh tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
 • 5
  11 thí sinh tại Chi cục Bảo vệ Môi trường
 • 6
  10 thí sinh tại Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tương Thủy văn
 • 7
  8 thí sinh tại Phòng Quản lý đất đai
 • 8
  5 thí sinh tại Thanh tra Sở
 • 9
  4 thí sinh tại Văn phòng Sở
 • 10
  3 thí sinh tại Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
 • 11
  3 thí sinh tại Phòng Khoáng sản và Nước
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
309

Lượt đăng ký

419

Lượt thi

Đăng ký nhanh: