My Aloha
TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
bắt đầu

07h30

17/11/2020

kết thúc

19h30

22/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại CB, CC, VC
 • 2
  9 thí sinh tại đoàn viên thanh niên
 • 3
  1 thí sinh tại người dân trên địa bàn xã
24 thí sinh đã thi
 • 1
  14 thí sinh tại CB, CC, VC
 • 2
  9 thí sinh tại đoàn viên thanh niên
 • 3
  1 thí sinh tại người dân trên địa bàn xã
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
24

Lượt đăng ký

24

Lượt thi

Đăng ký nhanh: