My Aloha
TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THI TRỰC TUYẾN
bắt đầu

00h00

15/04/2021

kết thúc

00h00

15/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

53 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 2
  11 thí sinh tại Khối Tu Lễ
 • 3
  9 thí sinh tại Khối Xuân Lâm
 • 4
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan
 • 5
  4 thí sinh tại Khối nhà trường
 • 6
  3 thí sinh tại Khối Xuân Thuận
 • 7
  3 thí sinh tại Khối Hoài Phô
 • 8
  2 thí sinh tại Chi Đoàn di Sản
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn lực lượng
 • 10
  2 thí sinh tại Khối Ngọc Thành
 • 11
  1 thí sinh tại Khối Xuân Hòa
 • Xem thêm
83 thí sinh đã thi
 • 1
  24 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 2
  17 thí sinh tại Khối Tu Lễ
 • 3
  14 thí sinh tại Khối Xuân Lâm
 • 4
  6 thí sinh tại Khối Ngọc Thành
 • 5
  5 thí sinh tại Khối nhà trường
 • 6
  4 thí sinh tại Khối Hoài Phô
 • 7
  3 thí sinh tại Chi đoàn lực lượng
 • 8
  3 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan
 • 9
  3 thí sinh tại Khối Xuân Thuận
 • 10
  2 thí sinh tại Chi Đoàn di Sản
 • 11
  2 thí sinh tại Khối Xuân Hòa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
53

Lượt đăng ký

83

Lượt thi

Đăng ký nhanh: