My Aloha
"TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN"
bắt đầu

10h00

04/05/2021

kết thúc

10h00

10/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

419 thí sinh đăng ký
 • 1
  197 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  59 thí sinh tại Khoa Quan hệ Quốc tế
 • 3
  49 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Tài chính
 • 4
  35 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 5
  32 thí sinh tại Khoa NN & VH phương Đông
 • 6
  21 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  12 thí sinh tại Khoa Luật
 • 8
  8 thí sinh tại Khoa Du lịch - Khách sạn
 • 9
  6 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
787 thí sinh đã thi
 • 1
  359 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  126 thí sinh tại Khoa Quan hệ Quốc tế
 • 3
  112 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Tài chính
 • 4
  62 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 5
  48 thí sinh tại Khoa NN & VH phương Đông
 • 6
  42 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  20 thí sinh tại Khoa Luật
 • 8
  13 thí sinh tại Khoa Du lịch - Khách sạn
 • 9
  5 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
419

Lượt đăng ký

787

Lượt thi

Đăng ký nhanh: